Vasile-Cozma
-Liceul pedagogic Iosif Vulcan, Oradea (1973),
-Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca (1983),
-Doctor în medicină veterinară, cu teza Eimerioza mieilor: cercetări etiopatogenetice, diagnostice şi profilactico-terapeutice, Cluj-Napoca (1995).

Vasile-Cozma
-Învăţător la Şcoala Generală Avram Iancu, Bihor (1976-1978),
-Cercetător la Institutul de Cercetări veterinare şi Biopreparate “Pasteur” Bucureşti, filiala Cluj, Lab. de Anatomie patologică (1984-1985),
-Asistent la disciplina de Boli parazitare a Facultăţii de Medicină Veterinară, Universitatea de Stiinţe Agricole Cluj-Napoca (1985-1990);
-Șef de lucrări (1990-1996);
-Conferenţiar (1996-1998);
-Profesor universitar (din 1998).
-Titularul disciplinei de Parazitologie şi boli parazitare;
-Expert evaluator RENAR pentru laboratoare sanitar-veterinare şi de siguranţa alimentelor;
-Membru în CNCSIS;
-Membru în comisii de acordare a titlului de Doctor în medicină veterinară; conducător de doctorat;
-Director şi coordonator al activităţii Fundaţiei Scientia Parasitologica Pro Vita;
-Fondator al Revistei Scientia Parasitologica;
-Director şi coordonator al Centrului de Cercetare Supravegherea, diagnosticul şi controlul zoonozelor, din cadrul USAMV Cluj-Napoca.

Parazitologia medicală veterinară clujeană la centenarul parazitologiei veterinare româneşti (scurt istoric)
Parazitologia medicală veterinară clujeană la centenarul parazitologiei veterinare româneşti (prezentare)

Vasile-Cozma
-Studii epidemiologice în coccidioze la animale,
-Introducerea în ţara noastra a unor noi metode de diagnostic,
-Studii privind biologia unor paraziţi,
-Studii de fiziopatologie şi imunitate în coccidioze la animale,
-Infecţii şi infestaţii experimentale cu paraziţi,
-Semnalarea prioritară a unor paraziţi şi/sau parazitoze în ţara noastră,
-Brevet de invenţie: ŞUTEU I., COZMA V., Cluj-Napoca (1994), Compoziţie medicamentoasă pentru tratamentul dermatomicozelor, la tineretul taurin. Brevet nr. 109031 C1, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Bucureşti.
Director de proiecte de cercetare internationale(2000-2016)
Director de proiecte de cercetare nationale(1995-2015)
Realizari deosebite- numar mare de drd finalizati(2006-2015)
Performanțe în cercetarea parazitologică românească (referat)
Performanțe în cercetarea parazitologică românească (prezentare)

Vasile-Cozma
-Ordinul Naţional pentru Merit în grad de cavaler (2002),
-Premiul Paul Rigler în domeniul medicină veterinară pentru cartea Parazitologie clinică veterinară, autori I. Şuteu şi V. Cozma – Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice (2005),
-Ordre du Mérite Agricole – Le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche, Paris, Franţa (2008),
-Premiul Ion Adameşteanu, pentru lucrarea: Atlas de diagnostic al strongilidozelor la ecvine, autori M. Cernea, L.M. Madeira de Carvalho, V. Cozma – acordat de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice (2009),
-Premiul Traian Săvulescu, pentru lucrarea: Atlas de diagnostic al strongilidozelor la ecvine, autori M. Cernea, L.M. Madeira de Carvalho, V. Cozma – acordat de Academia Română (2010).
Recomandare oferită de prof. emerit dr. Mihai Decun
Atestat de membru la Academia de Științe Agricole și Silvice din București
Diplomă de membru în Academia de Științe Agricole și Silvice din București
Decizie de numire ca președinte de filială în Forumul Național de Medicină Comparată
Diplomă de onoare acordată de Academia de Științe a Republicii Moldova
Membru asociat al Academiei Oamenilor de Ştiință din România
Membru si activitate in Academii

Vasile-Cozma
-A elaborat peste 240 de lucrări ştiinţifice.
-Prim autor şi coautor a 4 monografii/tratate de specialitate publicate în edituri din ţară.
-Autor a 3 manuale de specialitate pentru învăţământul superior. Dintre acestea, este prim autor al cărţilor: Eimerioza mieilor, Diagnosticul bolilor parazitare la animale, Practicum parazitologic veterinar.
Lucrari publicate in reviste din strainatate cotate ISI(2005-2016)
Lucrari publicate in reviste din strainatate necotate ISI + tara cotate ISI(1986-2015)
Lucrari publicate in Proceedings de conferinte necotate ISI(1984-2012)
Carti si capitole din carti publicate la edituri din strainatate(2013-2015)
Carti si capitole din carti publicate la edituri de prestigiu din tara(1996-2014)
Brevete nationale(1994)

Pentru a afla mai multe urmăriți această prezentare.